تولید ماده موثره دارویی

شرکت شیمیایی دارویی کیمیا طب پژوهان غرب تولید کننده مواد موثره دارویی بوده که میتوان به موارد زیر اشاره کرد .لازم به ذکر است این مجموعه آمادگی خود را برای تولید انواع مواد موثره کمیاب و خاص اعلام میدارد و آماده همکاری با کارخانه های داروسازی و همکاران می باشد :

۱- سنتز ماده موثره دارویی متفورمین هیدروکلراید
۲- سنتز ماده موثره دارویی مزالازین
۳- سنتز ماده موثره دارویی ریواستیگمین هیدروژن کلراید
۴- سنتز ماده موثره دارویی دورزولاماید
۵- سنتزماده موثره دارویی کلوزانتل
۶- سنتز ماده موثره دارویی لینزولاید
۷- سنتز ماده موثره دارویی تمسولوزین
۸- سنتز ماده موثره دارویی ال-کارنیتین
و ...