تولید اسید های خاص

شرکت شیمیایی دارویی کیمیا طب پژوهان غرب تنها تولید کننده اسید های خاص صنعتی کمیاب در ایران میباشد که میتوان به موارد زیر اشاره کرد :

۱- اسید هیدروفلوئوریک ۷۰ درصد و پایین تر با کیفیت بسیار بالا             (HF)
۲- اسید فلوبوریک ۵۰٪ و پایین تر                                               (HBF4)
۳- اسید هگزافلوئوروسیلیسیک ۵۵٪ و پایین تر                             (H2SiF6)
۴- اسید هگزافلوئوروزیرکونیک ۵۵٪ و پایین تر                          (H2ZrF6)
۵- اسید گلوکونیک ۵۰٪ و پایین تر
۶- اسید مات کاری شیشه جهت مات کردن ظروف و وسایل شیشه ای
و ...