• تولید مواد شیمیایی

 • Sale

هگزاکلروپلاتینیک اسید

تولید کننده هگزاکلروپلاتینیک اسید 99.9%

 • Sale

پتاسیم هگزاکلروپلاتینات

تولید کننده پتاسیم هگزاکلروپلاتینات 99.9%

 • Sale

پتاسیم تتراکلروپلاتینات

تولید پتاسیم تتراکلروپلاتینات 99.9%

 • Sale

آمونیوم هگزاکلروپلاتینات

تولید کننده آمونیوم هگزاکلروپلاتینات 99.9٪

 • Sale

تترا آمین پلاتینیوم(II)هیدروژن فسفات

تولید تترا آمین پلاتینیوم(II)هیدروژن فسفات موسوم به Q-Salt

 • Sale

تتراآمین پلاتینیوم(II)تتراکلروپلاتینات

تولید تتراآمین پلاتینیوم(II)تتراکلروپلاتینات 99٪

 • Sale

پتاسیم تترا نیترو پلاتینات (II)

تولید پتاسیم تترا نیترو پلاتینات (II)

 • Sale

دی آمین دی نیترو پلاتینیوم (II)

تولید دی آمین دی نیترو پلاتینیوم (II)

 • Sale

دی نیترو سولفاتو پلاتینات

تولید دی نیترو سولفاتو پلاتینات

 • Sale

کاتالیست پالادیوم بر پایه کربن

تولید کاتالیست پالادیوم بر پایه کربن

 • Sale

نقره نیترات

تولید نقره نیترات 99.9٪

 • Sale

نقره سولفات

تولید نقره سولفات 99.9٪

 • Sale

نقره یداید

تولید نقره یداید 99.9٪

 • Sale

نقره کلراید

تولید نقره کلراید 99.9٪

 • Sale

آنتی کیک

تولید آنتی کیک

 • Sale

رنگبر فلزات

تولید رنگبر فلزات

 • Sale

روغن کشش مس

تولید روغن کشش مس

 • Sale

محلول آمونیوم فلوراید

محلول آمونیوم فلوراید 40٪

 • Sale

کلسیم کلراید فود گرید

کلسیم کلراید ۲ آبه فود گرید

سدیم فلوراید

تنها تولید کننده سدیم فلوراید در ایران

محلول پتاسیم فلوراید

تنها تولید کننده محلول پتاسیم فلوراید در ایران

آنتیموان تری فلوراید

تنها تولید کننده آنتیموان تری فلوراید در ایران

باریم فلوراید

تنها تولید کننده باریم فلوراید در ایران

آلومینیوم فلوراید

تنها تولید کننده آلومینیوم فلوراید در ایران

کلسیم فلوراید 97٪

فروش کلسیم فلوراید (فلورین 97%)

سرب فلوراید

تنها تولید کننده فلوراید سرب در ایران 99٪

منیزیم فلوراید

تنها تولید کننده منیزیم فلوراید در ایران ۹۹٪

لیتیم فلوراید

تنها تولید کننده لیتیم فلوراید ۹۹٪ در ایران